Wellcome

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตร ขณะนี้วีดีโอสามารถรับชมได้แล้ว โปรดรับชมตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ที่สุดของทาน คือ ศรัทธาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

การ ทำทาน ก็ดี หรือการรักษา ศีล ทำ สมาธิภาวนา หรือ ปัญญา ก็ดีมีที่สิ้นสุด ถ้าไม่มีที่สิ้นสุด
   
พระพุทธศาสนาอันนี้ไม่พ้นจากโลกได้ ที่จะพ้นจากโลกได้เพราะมีที่สิ้นสุด มีหลักเกณฑ์อย่างนี้การทำทาน ด้วย ศรัทธา ความเชื่อมั่นเป็นที่สุด ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นแล้ว ทำบุญทำทานเท่าไรก็ทำไปเถอะไม่มีประโยชน์

   
ครั้นเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ในใจจริง มีความเชื่อมั่นว่าผลบุญมีผลบาปมี ทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญหมดเท่านั้น ลงอันนั้นแล้วก็ลงที่สุดอันนั้นล่ะ ค้นหาไปเถิด ค้นหาไปอย่างไรก็ตามเรื่องให้ทานเรื่องให้ข้าวปลาอาหาร ให้ทานเป็นของสารพัดวัตถุทั้งปวงหมด
   
มาสรุปลงความว่ามี ศรัทธา ความเชื่อมั่น เป็นที่สุดของการทำทาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น